'Bu yanlıştan dönün' .

TEOG Haberleri

2 Views

        

‘Bu yanlıştan dönün’

Olgay GÜLER
Edirne Veli-Der öncülüğünde oluşturulan Laik Bilimsel Eğitim Çalışma Grubu tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'nitelikli okullar' listesine almadığı 161 yıllık Edirne Lisesi önünde, TEOG yerine getirilen proje okullar sistemiyle ilgili açıklama yapıldı. 
Edirne'deki ba-zı eğitim sendika-ları ve siyasi parti-lerinden oluşan grup adına Edirne Lisesi önünde ger-çekleştirilen açık-lamayı Benay Gür-sel okudu. Açıkla-mada 'Okuluma Dokunma' ve 'Ço-cuklarımıza, Okul-larımıza Sahip Çı-kıyoruz' yazılı pan-kartlar da açılırken yeni proje okullar sistemi eleştirildi. 
Gürsel'in okuduğu açıklamada, TEOG'un kaldırılarak yerine getirilen çember sitemle 1 milyon 200 bin öğrencinin önemli bir kısmının istemedikleri okullara yönlendirileceği ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi;
“TEOG'un kaldırılarak yerine getirilen çember sistemiyle 1 milyon 200 bin civarında olan öğrencilerimizin önemli bir kısmı, daha 14 yaşında iken telafisi çok zor olabilecek bir dayatmayla istemedikleri okullara yönlendirileceklerdir. Bu sistemle okullarımızın %10'u nitelikli, % 90'ı niteliksiz olarak ayrıştırılmaktadır. İlimizde başarı oranı yüksek olan köklü okullarımızdan şu an önünde bulunduğumuz 161 yıllık tarihi olan Edirne Lisesi gibi diğer Anadolu Liselerimiz de bir yönetmelikle niteliksiz ilan edilmişlerdir. 
Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz 2017 - 2018 Eğitim Öğretim Yılı açılışının heyecan ve coşkusunu yaşadığı ilk günlerde, devletin en yetkili kişisi Cumhurbaşkanı tarafından TEOG kalkmalı görüşü kamuoyu ile paylaşıldı. MEB yetkilileri bu görüşün ardından 3-5 gün içinde TEOG kalktı kararını aldılar. Uzun yıllardır çocuklarının akademik başarısı için özveride bulunan velilerimiz, emek veren öğrencilerimiz için sıkıntılı, kaygılı, belirsiz bir süreç başladı. Sınav 02 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olmasına rağmen, tercih ve yerleştirmeye ilişkin belirsizlikler hala devam etmektedir. Sendikaların, velilerin, uzmanların "bu sistemi geri çekin, sağlıklı bir şekilde tartışalım, bir sonraki öğretim yılında uygulansın" çağrıları AKP ve Milli Eğitim yetkilileri tarafından görmezlikten gelinmeye devam edilmektedir. 
“ÇOCUKLARIN SADECE YÜZDE 10'U SINAVLA DAĞILACAK”
Bu sistem uygulandığında, sınav sonucuna göre ilimizde ki çocuklarımızın yüzde10'u okullara şu şekilde dağılacaktır. Yüzde 3'ü Fen Lisesine, yüzde 3'ü İmam Hatip Proje Okuluna, yüzde 1'i Anadolu Teknik ve Meslek Lisesine, 0,03'ü Sosyal Bilimler Lisesine yerleştirilecektir. Çocuklarımızın yüzde 90'ı ise çember sistemiyle adresleri ölçü alınarak İmam Hatip Liselerine, Meslek Liselerine ve Anadolu Liselerine yerleştirilecektir. Bu dağılımdan da görüldüğü gibi hedeflenenleri şu şekilde özetleyebiliriz; 
1- İmam Hatipleri sınavla öğrenci alan okullara dönüştürerek başarı düzeyini arttırmak ve sınavsız öğrenci alacak İmam Hatiplerin de zorunlu geçiş yoluyla öğrenci sayısını arttırmak 
2- Öğrenci ve velilerin akademik lise tercihlerini sınırlandırarak, çocuklarımızı imam Hatiplerin yanında zorunlu olarak Meslek Liselerine yönlendirmek 
3-Devlet okullarında yaratılan belirsizlik ve öğrencinin istediği okula gidememesinden dolayı ekonomik durumu uygun velileri özel okullara yönlendirmek
“BU SİSTEMİ KABUL ETMİYORUZ”
Son yıllarda kentimizde yapımı tamamlanan ve inşaatı devam eden imam Hatip ve özel okullardaki artış bu işin planlı bir şekilde yürütüldüğünün kanıtıdır. Bizler çocuklarımızı İmam Hatiplere, Meslek Liselerine, özel okullara zorunlu olarak yönlendire bu sistemi kabul etmiyoruz. 
“BU YANLIŞTAN DÖNÜN”
Bakanlığın açıkladığı rakamlara göre liselere giriş sınavına başvuran öğrenci sayısı 996 bindir. Sınav sonucuna öğrencilerin yüzde10'u yerleştirileceği açıklanmışken sınava başvuru oranı yüzde 90'ları bulmuştur. Bu da sistemin öğrenci ve veliler tarafından kabul edilmediğinin çok net bir göstergesidir, AKP ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine buradan bir kez daha sesleniyoruz bu yanlıştan dönün! Bizler çocuklarımızın demokratik, laik, bilimsel, kamusal bir eğitim alması için mücadelemizi yükseltmekte kararlıyız.”